EDUARD GASCÓN CLIMENT
Barcelona 1958

Eduard Gascón (Barcelona, 1958) arquitecte per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona des del 1984, es Professor del departament de Projectes Arquitectònics de l’Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) des del 1987 i soci fundador de Taller de Arquitectos Colaboradores al 1997, és dins d’aquest marc on desenvolupa la seva activitat professional.

Va treballar a l’estudi de Francesc Mitjans entre 1982 i 1984 i fou directe col•laborador seu. En 1984 va obtenir una beca Fulbrigth per a realitzar estudis doctorals a la Universitat de Michigan. Entre 1985 i 1987 va treballar com Visiting Assistant Professor a l’esmentada Universitat, a la vegada que col·laborava a dos destacats despatxos professionals: el de G. Birkets en Detroit i el de R. Frasca a Portland, Oregon.Des de 1991 fins 1994 va col.laborar amb l’arquitecte I.M. Pei en un projecte per a una important institució financera catalana.

Dintre el seu currículum acadèmic mereix destacar; la seva participació com a Senior Professor per l’ ETSAB en l’ International Laboratory of Architecture and Urban Design (ILAUD), (Siena 1988), membre del Tribunal de Projectes Fi de Carrera de l’ETSAB (1997-1999), professor convidat Màster Arquitectura, Crítica i Projecte (ETSAB 2003-2004), professor convidat del Seminari de Doctorat DRCA – Dottorato di Ricerca in Composizione Architettonica, IUAV, (Venècia 2006), professor convidat Màster Arquitectura y Vivienda, (ETSAM, Madrid 2006), professor convidat Master Arquitectura, Crítica i Projecte (ETSAB 2003-2004), així com nombroses participacions en cursos d’especialització organitzats per l’Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Durant el període 2008-2009, va ser membre de la Comissió d’Arquitectura de l’Ajuntament de Barcelona. És soci fundador i membre de la junta directiva de l’associació Arquitectes per l´ Arquitectura – AxA. Al novembre de 2014 va se nomenat membre de la Reial Acadèmia de les Belles Arts Sant Jordi i, durant els anys 2017 i 2018, va formar part del jurat dels Premis Catalunya Construcció. Va ser responsable de l’especialització en Teoria i Projectes en el programa Màster de Grau en Arquitectura de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona-ETSAB fins al curs 2021-2022.

 

EDUARD GASCÓN CLIMENT
Barcelona 1958

Eduard Gascón Climent (Barcelona, 1958) is an architect graduated from the Barcelona School of Architecture since 1984, Professor in the Department of Architectural Projects of the Polytechnic University of Catalunya (UPC) since 1987 and founding member of the company Taller de Arquitectos Colaboradores slp – TAC Arquitectes -, where he develops his professional activity.

He worked in the studio of Francesc Mitjans between 1982 and 1984 as a direct collaborator. In 1984, he obtained a Fulbright scholarship in order to conduct his doctoral studies at the University of Michigan. Between 1985 and 1987 he worked as a Visiting Assistant Professor whilst working at two professional architecture firms: G. Birkerts in Detroit and R. Frasca in Portland, Oregon.From 1991 to 1994 he collaborated with I.M. Pei arquitect on a project for an important Catalan financial institution.

Within his academic curriculum, it is worth mentioning: participation as Senior Lecturer representing the ETSAB in the International Laboratory of Architecture and Urban Design (ILAUD), (Siena 1988), member of the Final Project evaluation committee (ETSAB 1997- 1999), Visiting Professor at Master of Architecture, Critique and Project (ETSAB 2003-2004), Visiting Professor at Doctoral Seminar DRCA – Dottorato di Ricerca in Composizione architettonica, IUAV (Venice 2006), Visiting Professor at Master of Architecture and Housing, (ETSAM, Madrid 2006), Visiting Professor at Master of Architecture, Critique and Project (ETSAB 2006-2007) as well as numerous appearances on specialized courses organized by the Sert School, Architects’ Association of Catalonia.

During the period of 2008-2009, he was a member of Barcelona’s Committee of Architecture, promoted by the City Council. He is a founding member of the Association of “Arquitectes per l’Arquitectures” – AXA. In November 2014 he was elected member of the Catalonian Royal Academy of Fine Arts of Saint George – Real Academia de Bellas Artes Catalanas de Sant Jordi. He will be responsible for the Theory and Project specialization at the Master’s Degree in Architecture program, Barcelona School of Architecture -ETSAB. He has been responsible of the specialization of Theory and Project in the Master’s Degree Program in Architecture of the Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona-ETSAB until 2021-2022 academic year.

 

EDUARD GASCÓN CLIMENT
Barcelona 1958

Eduardo Gascón Climent (Barcelona, 1958) arquitecto titulado por la Escuela de Arquitectura de Barcelona desde 1984, Profesor del departamento de Proyectos arquitectónicos del la Universidad Politècnica de Catalunya (UPC) desde 1987 y socio fundador de la sociedad TAC Arquitectes en 1987, es dentro de este marco donde desarrolla su actividad profesional.

Trabajó en el estudio de Francesc Mitjans entre 1982 y 1984 y fue colaborador directo suyo. En 1984 obtuvo una beca Fulbrigth para realizar estudios doctorales en la Universidad de Michigan. Entre 1985 y 1987 trabajó como Visiting Assistant Professor en la mencionada Universidad, a la vez que colaboraba en dos destacados despachos profesionales: el G. Birkets en Detroit y el de R. Frasca en Portland, Oregon. Desde 1991 hasta 1994 colaboró con el arquitecto I.M. Pei en un proyecto para una importante institución financiera catalana.

Dentro de su currículum académico merece destacar; su participación como Profesor Senior en representación de la ETSAB en el International Laboratory of Architecture and Urban Design (ILAUD), (Siena 1988), miembro del Tribunal de Proyectos Final de Carrera del ETSAB (1997-1999), profesor invitado Master Arquitectura, Crítica y Proyecto (ETSAB 2003-2004), profesor invitado del Seminario de Doctorado DRCA – Dottorato di Ricerca in Composizione Architettonica, IUAV, (Venecia 2006), profesor invitado Master Arquitectura y Vivienda, (ETSAM, Madrid 2006), profesor invitado Master Arquitectura, Crítica y Proyecto (ETSAB 2006-2007), así como numerosas participaciones en cursos de especialización organizados por la Escuela Sert del Colegio de Arquitectos de Cataluña.

Durante el periodo 2008-2009 fue miembro de la Comisión de Arquitectura de Barcelona promovido por el Ayuntamiento de la ciudad. Es miembro fundador de la Asociación Arquitectes per l’Arquitectura – AXA. Desde Noviembre de 2014 es miembro de la Real Academia de Bellas Artes Catalanas Sant Jordi. Ha sido responsable de la especialización de Teoria y Proyecto en el Programa de Master de Grado en Arquitectura de la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Barcelona-ETSAB hasta el curso 2021-2022.

 

Teaching

2019 – 2021
Associate Professor
Specialization Theory and Project, at Master´s Degree in Architecture, Barcelona (ETSAB)

2006 – 2007
Visiting Professor
Master of Architecture, Critique and Project

2006
Visiting Professor
Master of Architecture and Housing, Madrid (ETSAM)

2006
Visiting Professor
Doctoral Seminar DRCA-Dottorato di Ricerca in Composizione architettonica, Venice (IUAV)

2003 – 2004
Visiting Professor
Master of Architecture, Critique and Project (ETSAB)

1987 – 2018
Associate Professor and Professor TEU – 1991 –
Department of Architectural Projects
Barcelona School of Architecture – ETSAB.

1997 – 1999
Final Project Jury
Barcelona School of Architecture – ETSAB.

1988
ETSAB Senior Professor
International Laboratory of Architecture and Urban Design, ILAUD, Siena

1985 – 1987
Visiting Assistant Professor
College of Arquitecture and Urban Planning, University of Michigan

 

Lectures

2016
Nou Camp and Nou Palau Blaugrana Journeys
COAC, Barcelona

Bon Pastor – G2 Building
Lectures “Qüestions d’Habitatges: Pojectes Patronat Municipal de l’Habitatge (PMHB)”
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona

2015
Office building Balmes 49
Architecture for Refurbishment 2015
Grupo Vía, Barcelona

The workplace
UPCommons, Univesidad Politécnica de Catalunya

2014
Memòria Lloc i Tècnica, una trama elemental per a la pràctica de l’arquitectura
Entry Speech to the Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

2013
Round table – Reminding Josep Pratmarsó
COAC, Barcelona

2012
Gathering – The high-rise building
Las Mañanas – COM Radio

2011
50-70-100, High-rise Building
Barcelona School of Architecture – ETSAB.

2010
Project for Manresa Technology Center
COAC, Manresa

2008
The new headquarters for the Chamber of Commerce
COAC, Barcelona

2007
Project for Catalunya Central Technology Park
Caixa Manresa Foundation Auditorium

2006
Residential and Public Places
Dottoratodi Ricerca in Composiziones Arquitettonica Seminary, IUAV, Venecia

Own Work
Architecture and Housing Master’s Degree
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Manresa’s Southern Facade urban plan
Caixa Manresa Foundation Auditorium

UA2 – Office Building at 22@
Escuela Sert, COAC, Barcelona

2005
Residential Complex Els Quimics
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Girona

2004
The Architect with his work
Architecture, Critique and Project Master’s Degree
Barcelona School of Architecture – ETSAB.

2001
Office Building Diagonal 682
Escuela Sert, COAC, Barcelona

 

Juries

2018
Juror
Catalunya Construcció 2018 Awards, CAATEEB

2017
Juror
Catalunya Construcció 2017 Awards, CAATEEB

2011
Juror
Sagrera Linear Park Competition – Barcelona Sagrara Alta Velocidad

2010
Juror
Sant Cugat del Vallés Architecture Award

2008 – 2009
Technical Committee
Member of the Comission of Architecture of Barcelona, Barcelona City Council

2008
Juror
Comarques Centrals Architecture Award, COAC

2007
Technical Committee
Remodeling and Expansion of the Barcelona Fútbol Club Stadium Competition.